Børnehænder i sanden

Til nye børn og forældre

Venteliste til institutionen
Furesø Kommune udsender skriftligt tilbud tidligst 1-2 måneder før du har behov for pladsen og kan ikke oplyse noget konkret før dette tidspunkt.

Takster for institutionsplads
Furesø Kommunes hjemmeside kan du finde gældende takster på institutionsomrdet.

 

Praktiske oplysninger for Hareskov Fritidshjem

Stamkort
Når børnene starter i fritidsordningen får de udleveret et stamkort, som skal udfyldes og afleveres i fritidshjemmet. Stamkortet findes også elektronisk på portalen.


Online i-portal eller telefontid
Brug altid iportalen med beskeder og informationer til afdelingen, det er den sikreste måde at give informationer til den enkelte adeling i fritidsordningen. Brug også i-portalen til den direkte kontakt til den enkelte pædagog. På den måde kan man let og hurtigt dele informationer når og hvis det er nødvendigt.

I Hareskov Fritidsordning har vi ansat en administrativ medarbejder som dagligt har telefontid mellem kl. 9.00 og 13.00. Her kan også modtages besked til afdelingerne.

Ring så lidt som muligt, brug i-portalen eller telefontiden, for at begrænse afbrydeler og forstyrrelser, når vi er i gang med det pædagogiske samvær med børnene. Det er vigtigt for at udføre vores pædagogiske arbejde, at vi har mulighed for at fordybe os sammen med børnene.

Fritidaktiviteter
Børnene får mange tilbud og vil umiddelbart gerne afprøve dem alle. Vi ser i dagligdage, at især de yngste børn, har meget svært ved at huske og overdkue alt der´t, de kan og måske dkal gå til, udover de mange tilbud de kan benytte sig af i fritidshjemmet. Derfor opfordrer vi til at tænke børnenes hverdag igennem, før de meldes til for mange forneningsktiviteter.

Legetøj, Game Boy, mobiltelefon
Efter aftale og retningslinier med personalet, må børnene medbringe deres privae legetøj i fritidsordningen, herunder Game Boy. benytter familien sig af denne mulighed, er det på helt eget ansvar, dvs. at bliver legetøjet væk eller går i stykker, er der ikke mulighed for erstatning.

Fritidsordningen har kontrolleret psaning, hvilket betyder, at alle aftaler aftales mellem forældre og og personalet, enten mundligt eller over i-portalen. Dette indebærer at det ikker er nødvendigt at børnene har mobiltelefonnår de går i fritidsordning. Medbringer børnene alligevel en mobiltelefon, må telefonen ikke benyttes uden det er aftalt med personalet. Det er selvfølgeligt også på eget ansvar at medbringe en mobilteltfon.

Sygdom
Som hovedregel modtager fritidshjemmet ikke syge børn, dvs. børn der ikke kan deltage i aktiviteter på lige fod med andre børn. Undtagelser kan være børn med kroniske sygdomme der fra tid til anden kræver medicinering.

Lus
Som alle andre institutioner og skoler oplever vi børn med lus. Derfor er det en rigtig god idé at efterse barnet for lus i weekenderne.
Hvis og når vi opdager børn med lus, må barnet ikke vlre i fritidshjemmet, og vi ringer efter jer, så I kan hente jeres barn. barnet må først komme i fritidsordning igen, når barnet er kæmmet og lusefri.

Trivsel
I samarbejde med skolen og fritidsklubben har vi udarbejdet en trivselspolitik.

Beredskabsplan for sorg og krise
Kommunen har en beredskabsplan som personalet arbejder ud fra, hvis et barn kommer ud for traumatiske oplevelser.

Ansvars- og ulykkesforsikring
I Furesø Kommune er der ikke tegnet en kollektiv børneulukkesforsikring, dog findees en tandskadeforsikring. Vi opfordrer derfor til, at der tegnes en ansvarsforsikring og evt. ulykkesforsikring, da børnene i visse tilfælde kan drages til ansvar for skadevoldende handlinger. Hvis der sker et uheld eller en ulykke på og af børn, skal forældrene derfor selv foretage anmeldelse til eget forsikringsselskab.
Såfremt der ikke er tegnet en børneulykkesforsikring, skal forældrene delv bære de økonomiske konsekvenser heraf.

Hvis der opstår brand
Hareskov skole og fritidsordning har i samarbejde med det kommunale beredskab udarbejdet en evakueringsplan. Opstår der brand i nærområdet, skal alle mødes ved opsamlingspladsen på foeboldbanen, som ligge ved Månedalsstien overfor Hareskov Hallen.

Bliver et barn ikke hentet
Skulle det ske at et barn ikke bliver hentet, vil den medarbejder som har lukkevagten kontakte barnets forældre og lederen. Hvis det ikke er muligt at få kontakt til forældrene, er det lederens ansvar at følge kommunens anvisninger for uafhendtede børn.

Udmelselse
Udmeldelse skal ske i fritidsordningen med én måneds varsel pr. den 1. i måneden. Udmeldelsesskema udleveres og afleveres igen i fritidshjemmet.

Lukkedage
De nøjagtige lukkedage for ferieåret 2010/2011 i Furesø Kommune er nu fastsat og kan ses på kommunens hjemmeside.

 

Praktiske oplysninger for Fritidsklubben Gasværket


Er under udarbejdelse. Du kan finde praktiske oplysninger for Fritidsklubben Gasværket på deres hjemmeside.Sidst opdateret 08. maj 2018

» Kontakt

Fritidstilbuddet Hareskov

Hareskov Fritidsordning
Poppel Allé 14
3500 Værløse
Tlf. 72 35 77 30

Breve til fritidshjemmet sendes til ovennævnte adresse, hvor kontoret ligger.


Fritidsklubben Gasværket
Birkevang 14A
3500 Værløse
Tlf. 72 35 78 50

Børnetelefon:
44 98 91 34

Der er jævnligt ture og aktiviteter ud over institutionens åbningstid.

 

Åbningstider:

Fritidshjemmets åbningstider:

Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00
Fredag dog: 7.00 - 16.00

Fritidsklubben åbningstider:

mandag-fredag 12.00 - 18.00
I skoleferier 9.00 - 17.00