Børnehænder i sanden

Bestyrelse

 

Vi er, med virkning fra den 1.1.2011 omdannet til Furesø Fritids Ordning, FFO. I den forbindelse er bestyrelsesarbejdet omlagt, således at fritidsinstitutionerne ved Hareskov Skole har et forældreråd.

Fritidsinstitutionerne består af:

  • Hareskov Fritidsordning FFO 1
  • Fritidsklubben Gasværket FFO 2
  • Slottet FFO 3

Formålet med forældrerådsarbejdet i Hareskov FFO 1-2-3 er at sikre de bedste mulige vilkår for fritidsordningerne, medarbejderne og børnene gennem et tillidsfuldt samarbejde mellem den daglige ledelse, medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

Forældreråd:

Der oprettes et forældreråd i hver FFO, som består af 5-7 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. FFO lederen er sekretær for forældrerådet.
Forældrerådet refererer til og samarbejder med skolebestyrelsen. Forældrerådet i FFOen fastsætter selv sin forretningsorden.
Forældrerådet udøver sin virksomhed i henhold til Vejledningen om skolefritidsordninger, nærværende principper for FFO, og mål og indholdsbeskrivelsen, som fastsættes af Byrådet. Forældrerådet kan indstille forslag til budget og høringssvar om FFOen til skolebestyrelsen.


 

 


 
Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

Fritidstilbuddet Hareskov

Hareskov Fritidsordning
Poppel Allé 14
3500 Værløse
Tlf. 72 35 77 30

Breve til fritidshjemmet sendes til ovennævnte adresse, hvor kontoret ligger.


Fritidsklubben Gasværket
Birkevang 14A
3500 Værløse
Tlf. 72 35 78 50

Børnetelefon:
44 98 91 34

Der er jævnligt ture og aktiviteter ud over institutionens åbningstid.

 

Åbningstider:

Fritidshjemmets åbningstider:

Mandag-torsdag: 7:00 - 17:00
Fredag dog: 7.00 - 16.00

Fritidsklubben åbningstider:

mandag-fredag 12.00 - 18.00
I skoleferier 9.00 - 17.00